Peloponnesos

In het najaar van 2012 vertrok ik met wat Nederlandse en Duitse vrienden naar Peloponnesos, het grootste schiereiland van Griekenland en goed voor zo’n 45 soorten reptielen en amfibieën waarvan enkelen enkel hier te vinden zijn.

Ondanks de weersomstandigheden tikten we toch af op 40 soorten, niet slecht!

Hieronder een kleine impressie:

Groene pad (Bufo viridis)

Groene pad (Bufo viridis)

Griekse beekkikker (Rana graeca)

Griekse beekkikker (Rana graeca)

Gezien de droogte in de periode voor onze aanwezigheid waren we stomverbaasd deze onderstaande Syrische knoflookpadjes te vinden, het kleine buitje had ze dan toch goedgedaan.

Syrische knoflookpad (Pelobates syriacus)

Syrische knoflookpad (Pelobates syriacus)

Syrische knoflookpad (Pelobates syriacus)

Syrische knoflookpad (Pelobates syriacus)

Afrikaanse kameleon (Chamaeleo africanus)

Afrikaanse kameleon (Chamaeleo africanus)

Zandadder (Vipera ammodytes)

Zandadder (Vipera ammodytes)

Zandadder (Vipera ammodytes)

Zandadder (Vipera ammodytes)

portfolio-3-7

portfolio-4-3

Katslang (Telescopus fallax)

Katslang (Telescopus fallax)

Katslang (Telescopus fallax)

Katslang (Telescopus fallax)

Parelskink (Chalcides ocellatus)

Parelskink (Chalcides ocellatus)

Parelskink habitat

Parelskink habitat

Herpetogespuis

Herpetogespuis

De spotlist:

Vuursalamander (Salamandra salamandra ssp. werneri)
Alpenwatersalamander (Ichthyosaura alpestris ssp. veluchiensis)
Gewone pad (Bufo bufo)
Groene pad (Bufo viridis)
Syrische knoflookpad (Pelobates syriacus)
Meerkikker (Pelophylax ridibundus)
Griekse poelkikker (Pelophylax epeiroticus)
Griekse beekkikker (Rana graeca)
Springkikker (Rana dalmatina)
Boomkikker (Hyla arborea)
Griekse landschildpad (Testudo hermanni)
Klokschildpad (Testudo marginata incl. ssp. weissingeri)
Europese moerasschildpad (Emys orbicularis)
Balkanbeekschildpad (Mauremys rivulata)
Afrikaanse kameleon (Chamaeleo africanus)
Europese tjitjak (Hemidactylus turcicus)
Naaktvingergekko (Mediodactylus kotschyi)
Muurgekko (Tarentola mauritanica)
Peloponnesoskielhagedis (Algyroides moreoticus)
Reuzensmaragdhagedis (Lacerta trilineata)
Griekse rotshagedis (Hellenolacerta graeca)
Egeïsche muurhagedis (Podarcis erhardii ssp. livadiacus)
Muurhagedis (Podarcis muralis)
Taurische hagedis (Podarcis tauricus)
Peloponnesoshagedis (Podarcis peloponnesiacus)
Slangenoogskink (Ablepharus kitaibelii)
Parelskink (Chalcides ocellatus)
Pootloze skink (Ophiomorus punctatissimus)
Peloponnesoshazelworm (Anguis cephallonica)
Griekse hazelworm (Anguis graeca)
Scheltopusik (Pseudopus apodus)
Gladde slang (Coronella austriaca)
Balkantoornslang (Hierophis gemonensis)
Slanke toornslang (Platyceps najadum)
Luipaardslang (Zamenis situla)
Ringslang (Natrix natrix ssp. persa)
Dobbelsteenslang (Natrix tessellata)
Oostelijke hagedisslang (Malpolon insignitus)
Katslang (Telescopus fallax)
Zandadder (Vipera ammodytes)

Drop a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *